top of page

Hvad skal vi med sundhedsdata?

Tech Talk & Paneldebat på WHINN 2021
Skærmbillede 2021-11-24 kl. 09.59.55.png

Information

noun-calendar-3574904-FFF7EB.png

22. september 2021

noun-clock-1757415-FFF7EB.png

14:00 - 17:00

Forskerparken 10H  

5230 Odense M

Arrangør

Danish Life Science Cluster

Data Redder Liv

Pris

179 kr. inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist

20. september 2021

Hvad skal vi med sundhedsdata? Et retorisk spørgsmål måske, men tanken bag denne overskrift er inspireret af alle de mange sundhedsdata-initiativer der dukker op i disse år. I Data Redder Liv har vi siden 2017 arbejdet målrettet på at udvikle løsninger, skabe viden, mobilisere en fælles dagsorden og ikke mindst medvirke til at igangsætte en lang række initiativer der understøtter bedre brug af sundhedsdata. Det arbejde har båret frugt og inspireret en lang række aktører – offentlige såvel som private, til at virkeliggøre disse løsninger.

I Regeringens Life Science strategi indgår sundhedsdata som et selvstændigt tematisk område med 7 underliggende initiativer. Flere af disse initiativer er direkte relateret til Data Redder Livs arbejde. Det er vi stolte af og vi bidrager fortsat til dette arbejde – bl.a. gennem 3 kommende analyser om bedre brug af sundhedsdata og gennem denne Tech Talk, hvor vi bl.a. skal høre fra en række spændende projekter der biddrager til at skabe bedre infrastruktur, processer, systemer og rådgivning der fremmer bedre brug af sundhedsdata.

Formålet med denne Data Redder Liv Tech Talk er yderligere at synliggøre behovet for sammenhængskraft mellem Life Science strategiens initiativer og de aktiviteter der allerede er igangsat af bl.a. myndigheder og regioner. I paneldebatten vil vi debattere forventninger til det arbejder der allerede er i gang men også drøfte en egentlig vision og strategi for sundhedsdata som er sammenhængende, målrettet og ambitiøs, og som ikke mindst er økonomisk funderet i de forventninger der er til denne dagsorden.

Denne Data Redder Liv Tech Talk modereres af Line Friis Frederiksen og optages til senere brug i offentlige medier, online mv.

For ydeligere information

Kontaktperson

Thomas Rosenfeldt

tro@danishlifesciencecluster.dk

+45 6119 1853

Målgruppe

Virksomheder, forskere, myndigheder, politikere, startups, patientgrupper og borgere med interesse for datadrevne teknologier og sundhedsdata som et middel til at udvikle løsninger til gavn for patienter.

Program

14.00: Velkomst - Hvad skal vi med sundhedsdata?
Thomas Rosenfeldt, programansvarlig for analyser om bedre brug af sundhedsdata og General Manager, Data Redder Liv

14.02: Introduktion til dagens program og præsentation af deltagerne

Line Friis Fredriksen, moderator

14.08: Datalandkort/Vejledningsfunktion (Nationalt initiativ), samt bud på hvordan nationale sundhedsdata kan komme mere i spil til forskningsbrug (erfaringer fra forskerstøtteenheden OPEN) Katrine Hass Rubin, lektor, Ph.d. og registerspecialist ved Open Patient data Explorative Network (OPEN), Syddansk Universitet (SDU)

14.28: RAIT: hvorfor RAIT og hvordan arbejder vi med opkvalificering og modning
Mikael Ploug Boesen, Head of musculoskeletal imaging and research, overlæge, professor, Bispebjerg – Frederiksberg Hospital

14.48: Offentlig-privat samarbejde omkring bedre brug af sundhedsdata (OSCAR)

Ulrik Lassen, professor i klinisk onkologi og personlig medicin, Rigshospitalet

15.08: Personlig medicin i Danmark - Nationalt Genom Center

Bettina Lundgren, direktør, speciallæge, Nationalt Geonom Center

15:28: Vejen mod Sundhedsdata
Thomas Braa Andersen, vicedirektør, Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)

15.47: Sceneskift og forfriskninger

16.00: Introduktion til paneldebat - Hvad skal vi med sundhedsdata?

Line Friis Fredriksen, moderator

16.05: Pitch 1: Hvad skal vi med sundhedsdata?

Fredrik Knud Nielsen, Strategic Pipeline Lead, Nordics, Novartis 

16.07: Pitch 2: Hvad skal vi med sundhedsdata?

Tobias Bøggild-Damkvist, direktør for Tænketanken Type 1 

16.09: Pitch 3: Hvad skal vi med sundhedsdata?

Jens Winter Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

16.11: Pitch 4: Hvad skal vi med sundhedsdata?

Ulrik Nicolai Lichtenberg, Senior Scientific Manager, PhD, Novo Nordisk Fonden

16.13: Pitch 5: Hvad skal vi med sundhedsdata?

Anne Bloch Thomsen, medicinsk direktør, Pfizer

16.15: Paneldebat - Hvad skal vi med sundhedsdata?

Line Friis Fredriksen, moderator

16.58: Opsamling ved moderator

Line Friis Fredriksen, moderator

DRL_DK_Roed_CMYK.png
bottom of page